Biên bản kiểm tra hệ thống Busway Siemens

Biên bản kiểm tra hệ thống Busway Siemens – tiêu chuẩn nghiệm thu hệ thống Busway. Ba mẫu biên bản gồm: Biên bản kiểm tra lắp ráp các khối liên kết khi lắp lần đầu, biên bản kiểm tra lắp ráp các khối liên kết khi lắp các lần tiếp theo và biên bản kiểm tra đo điện trở cách điện Busway.

Biên bản kiểm tra hệ thống Busway Siemens

Các biên bản thử nghiệm sau đây có sẵn để sử dụng cho mục đích vận hành và bảo trì/ mở rộng:

  • Biên bản thử nghiệm kiểm tra lắp ráp khối liên kết khi lắp lần đầu
  • Biên bản thử nghiệm kiểm tra lắp ráp các khối liên kết khi lắp các lần tiếp theo
  • Biên bản thử nghiệm cách điện

Biên bản kiểm tra lắp ráp các khối liên kết khi lắp lần đầu

Biên bản kiểm tra hệ thống Busway Siemens

Biên bản kiểm tra hệ thống Busway Siemens

Biên bản kiểm tra lắp ráp các khối liên kết khi lắp các lần tiếp theo

Biên bản thử nghiệm hệ thống Busway Siemens

Biên bản thử nghiệm hệ thống Busway Siemens

Biên bản kiểm tra đo điện trở cách điện Busway

Biên bản kiểm tra cách điện hệ thống Busway Siemens

Biên bản kiểm tra cách điện hệ thống Busway Siemens

Tìm hiểu thêm về Busway, bạn vui lòng tham khảo bài viết: Tổng hợp kiến thức về hệ thống Busway!

Chuyên mục tham khảo: Busway

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần giải đáp – tư vấn về thiết bị dịch vụ vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Sẻ chia cùng cộng đồng!

Leave a Reply

error: Content is protected !!