Danh mục: Tin học văn phòng

Tin học văn phòng cho các bạn, những kiến thức tin học sẽ được khs247.com liên tục cập nhập!

Đề ôn tập tin học đại cương (TUEBA) – Microsoft Office Word 2010 (Bài thực hành 2.1)

Microsoft Office Word 2010 –Đề ôn tập tin học đại cương – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) (Bài thực hành 2.1) Yêu cầu kiến thức cần đạt được: Tạo, lưu, mở file word Thao tác với bảng mã bộ gõ Vietkey/ Unikey Chọn font chữ, cỡ chữ, kiểu …

Đề ôn tập tin học đại cương (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.3 và 1.4)

Đề ôn tập tin học đại cương – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.3 và 1.4) Yêu cầu kiến thức cần đạt được: Gỡ phần mềm Vietkey Cài phần mềm Unikey Cài thêm font chữ Chuyển chế độ xem thư mục Bật …

Đề ôn tập tin học đại cương (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.1 và 1.2)

Đề ôn tập tin học đại cương 1- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) – Microsoft Windows (Bài thực hành 1.1 và 1.2) Yêu cầu kiến thức cần đạt được: Làm việc với thư mục: Tạo thư mục, đổi tên, copy, di chuyển, xóa thư mục Tìm kiếm file, …
error: Content is protected !!