KHS 247 – Website hàng đầu chia sẻ kiến thức kỹ thuật – công nghệ thời 4.0! Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về thiết bị và hệ thống của Siemens!

Tôn chỉ hành động KHS 247:

KHS247 là cụm từ viết tắt ” Khám phá – Học hỏi – Sẻ chia! “. Đây là tôn chỉ xuyên suất quá trình hình thành và phát triển của website khs247.com!

  • Không ngừng khám phá!
  • Nỗ lực học hỏi!
  • Sẵn sàng sẻ chia!

khs 247

Logo khs247 Bản quyền: khs247.com

Lĩnh vực chia sẻ:

Update tin tức 4.0

Tự động hóa

Công nghệ

Phần mềm

Tài liệu

Lĩnh vực hoạt động:

Thiết bị điện Siemens:

  • Mặt hàng kinh doanh CB (MCB, MCCB, ACB, VCB…), máy cắt cao thế, Contactor, Relay, PLC, biến tần…

Hệ thống tủ Siemens:

  • Tủ trung thế RMU, SIVACON, tủ hòa đồng bộ máy phát, tủ hạ thế

Các giải pháp hệ thống:

  • PMS ( hệ thống quản lý năng lượng), Busway (hệ thống phân phối điện), Smarthome
  • Và nhiều lĩnh vực khác của hãng Siemens...

Thông tin liên hệ: KHS 247 KHS247

Sẻ chia cùng cộng đồng!