Danh mục: Simaris Design

Phần mềm Simaris Design V9.0 miễn phí tải về.

Phần mềm thiết kế mạng Thiết kế SIMARIS tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch mạng điện, bao gồm tính toán dòng ngắn mạch, trên cơ sở các sản phẩm thực với đầu vào tối thiểu – để tính toán mạng từ nguồn cung cấp trung thế xuống ổ cắm.

Ngoài ra, phần mềm thiết kế mạng hỗ trợ tính toán dòng điện ngắn mạch, lưu lượng tải, giảm điện áp và cân bằng năng lượng. Dựa trên các yêu cầu của hệ thống phân phối điện cụ thể, SIMARIS thiết kế một cách an toàn và đáng tin cậy một giải pháp hệ thống từ danh mục sản phẩm rộng phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn có liên quan (VDE, IEC) và phản ánh tình trạng hiện đại của công nghệ .

Các thành phần phù hợp được chọn tự động. Ngoài ra, phần mềm tính toán dòng điện ngắn mạch, lưu lượng tải, giảm điện áp và cân bằng năng lượng. Vì vậy, chi phí tính toán mạng của bạn sẽ được giảm đáng kể bằng cách sử dụng thiết kế SIMARIS – trong khi cung cấp mức độ tin cậy của kế hoạch cao. SIMARIS Suite là mẫu đơn để bạn truy cập đơn nhất vào tất cả các công cụ lập kế hoạch SIMARIS. Bạn có thể tải xuống để làm việc với thiết kế SIMARIS.

Tải về phần mềm Simaris Design V9.0 miễn phí!

Phần mềm SIMARIS Design tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch mạng điện, bao gồm tính toán dòng ngắn mạch trên cơ sở các sản phẩm thực với đầu vào tối thiểu – để tính toán mạng từ nguồn cung cấp trung thế xuống phân phối. Ngoài ra, phần mềm thiết kế còn hỗ trợ …
error: Content is protected !!