Thiết bị đo lường điện Archive

Phụ kiện 7KM cho PAC ( 3100 – 3200 – 4200 )

Phụ kiện 7KM PAC – Không thể thiếu khi lắp đặt

Module mở rộng Sentron 7KM PAC 4DI/2DO Siemens

Module mở rộng 7KM PAC 4DI 2DO expansion module Sentron Siemens-

Module mở rộng Sentron 7KM PAC RS 485 Siemens

Module mở rộng 7KM PAC RS 485 expansion module Sentron Siemens-

Module Sentron 7KM PAC PROFIBUS DP Siemens

Module mở rộng 7KM PAC PROFIBUS DP expansion module Sentron Siemens-

Module 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET Siemens

Module mở rộng 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET Siemens- Module mở

Đồng hồ điện Sentron 7KM PAC5200 Siemens

Đồng hồ đo lường điện đa năng Sentron 7KM PAC5200 Siemens!

Đồng hồ điện Sentron 7KM PAC5100 Siemens

Đồng hồ đo lường điện đa năng Sentron 7KM PAC5100 Siemens!

Đồng hồ điện Sentron 7KM PAC4200 Siemens

Đồng hồ đo lường điện đa năng Sentron 7KM PAC4200 Siemens

Đồng hồ điện Sentron 7KM PAC3200 Siemens

Có thể coi thiết bị đồng hồ đo lường điện đa

Đồng hồ đo điện Sentron 7KM PAC3100

Thiết bị đồng hồ đo lường điện đa năng Sentron 7KM