Danh mục: Office 2010

Office 2010 (Microsoft Word, Exel, Power Point…)

Đề ôn tập tin học đại cương (TUEBA) – Microsoft Office Word 2010 (Bài thực hành 2.1)

Microsoft Office Word 2010 –Đề ôn tập tin học đại cương – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) (Bài thực hành 2.1) Yêu cầu kiến thức cần đạt được: Tạo, lưu, mở file word Thao tác với bảng mã bộ gõ Vietkey/ Unikey Chọn font chữ, cỡ chữ, kiểu …
error: Content is protected !!