Danh mục: PMS

PMS – Power Management System

Hệ thống PMS Siemens tích hợp hệ điều hành MindSphere!

Nền công nghiệp 4.0 với nhiều thành tựu nổi bật! Siemens không ngừng sáng tạo để tạo nên bước đột phá cho hệ thống quản lý giám sát năng lượng: Hệ thống PMS Siemens tích hợp MindSphere! Hệ thống PMS Siemens tích hợp MindSphere Cơ sở hạ tầng thông minh kết nối thông minh các hệ …

Hệ thống quản lý năng lượng điện năng PMS Siemens

Hệ thống PMS (Power management system)- Hệ thống quản lý năng lượng PMS Siemens! Giải pháp quản lý, giám sát năng lượng điện – điện năng tiêu thụ hiệu quả cho các nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trung tâm dữ liệu, tập đoàn, tòa ốc… Giải pháp của chúng tôi đáp ứng đầy đủ các …
error: Content is protected !!