Danh mục: MindsPhere

Nhà phân phối thiết bị phần cứng, các gói dịch vụ, phần mềm… nền tảng MindSphere Siemens tại Việt Nam.

MindConnect IoT2040 – Thiết bị phần cứng cho MindSphere

Thiết bị phần cứng MindConnect IoT2040 Siemens – Thiết bị chuyên dụng cho phép kết nối hệ điều hành mở MindSphere! MindConnect IoT2040 MindConnect IoT2040 là một thiết bị được sử dụng để để thu thập và chuyển dữ liệu sang MindSphere. Thiết bị này hỗ trợ truyền dữ liệu thông qua kết nối internet được …

MindConnect Nano – Thiết bị phần cứng cho MindSphere

Thiết bị phần cứng MindConnect Nano Siemens – Thiết bị chuyên dụng cho phép kết nối hệ điều hành mở MindSphere! MindConnect Nano là gì? MindConnect Nano là một thiết bị được cấu hình sẵn cho phép kết nối với MindSphere. Thiết bị này hỗ trợ truyền dữ liệu được mã hóa thông qua kết nối …
error: Content is protected !!