Danh mục: Truyền thông công nghiệp

Truyền thông công nghiệp là gì? Kiến thức về truyền thông công nghiệp, mạng công nghiệp.

 

Công nghiệp 5G-Bước phát triển lớn so với mạng 1G,2G,3G,4G

Công nghiệp 4.0, công nghiệp 5G, nhà máy thông minh, Internet vạn vật công nghiệp (IioT – Industrial Internet of Things)… đây là tương lai của sản xuất công nghiệp. Thiết kế các nhà máy sản xuất và intralogistic để linh hoạt hơn, tự chủ và hiệu quả đòi hỏi phải có khung truyền thông phù …
error: Content is protected !!