Danh mục: Truyền thông công nghiệp

Truyền thông công nghiệp là gì? Kiến thức về truyền thông công nghiệp, mạng công nghiệp.

 

Công nghiệp 5G-Bước phát triển lớn so với mạng 1G,2G,3G,4G

Công nghiệp 4.0, công nghiệp 5G, nhà máy thông minh, Internet vạn vật công nghiệp (IioT – Industrial Internet of Things)… đây là tương lai của sản xuất công nghiệp. Thiết kế các nhà máy sản xuất và intralogistic để linh hoạt hơn, tự chủ và hiệu quả đòi hỏi phải có khung truyền thông phù …

Tín hiệu – thông tin – dữ liệu ?

Tìm hiểu các khái niệm thông tin, dữ liệu, tín hiệu là gì? Các loại tín hiệu tương tự, số, rời rạc, gián đoạn.Khái niệm và công thức về truyền tín hiệu, mã hóa, giải mã, tốc độ truyền baud, thời gian truyền… Tín hiệu là gì? Có thể định nghĩa, tín hiệu là diễn biến …
error: Content is protected !!