Danh mục: Tài liệu thiết kế điện

Tài liệu thiết kế điện – Các quy định, tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống điện!

Sách scan hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn iec

Tài liệu, giáo trình, sách scan hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn iec schneider! Tài liệu thiết kế điện, tính toán tiết diện dây dẫn, tính chọn thiết bị bảo vệ aptomat (CB) cầu chì, CB chống giật, bảo vệ ngắn mạch, nối đất, phương pháp nối đất… trong mạng điện hạ …

TCVN 9358:2012 – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ…

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9358:2012: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP – YÊU CẦU CHUNG “Installation of equipment earthing system for industrial projects – General requirements” Lời nói đầu TCVN 9358:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 319 : 2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định …

Yêu cầu về chất lượng điện tại Việt Nam QCVN: 2015/BTC

Các yêu cầu về chất lượng điện lưới: điện áp, hệ số công suất, sóng hài, tần số, sự nhấp nháy điện áp, dòng ngắn mạch và thời gian loại trừ sự cố… trích nguồn: QCVN: 2015/BCT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN “National Technical Regulation on Electric Power Technical”, phần …
error: Content is protected !!