Danh mục: Contactor

Tổng hợp kiến thức điện về các dòng contactor 1 pha, 3 pha. Hãng sản xuất Contactor Siemens. Catalog contactor Siemens dòng 3RT, 3RA, 3RH, 3TB, 3 TC, 3TH, 3TK…

Contactor Siemens Sirius 3RT1044 -3RT2037

Báo giá Contactor Siemens 3RT1044 3RT2037 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1044 3RT2037 3RT1044 Công tắc tơ nguồn, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1036 -3RT2036

Báo giá Contactor Siemens 3RT1036 3RT2036 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1036 3RT2036 3RT1036 Công tắc tơ nguồn, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1035 -3RT2028

Báo giá Contactor Siemens 3RT1035 3RT2028 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1035 3RT2028 3RT1035 Công tắc tơ nguồn, AC-3 40 A, 18.5 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1034 -3RT2027

Báo giá Contactor Siemens 3RT1034 3RT2027 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1034 3RT2027 3RT1034 Công tắc tơ nguồn, AC-3 32 A, 15 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1026 -3RT2026

Báo giá Contactor Siemens 3RT1026 3RT2026 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1026 3RT2026 3RT1026 Công tắc tơ nguồn, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1025 -3RT2025

Báo giá Contactor Siemens 3RT1025 3RT2025 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1025 3RT2025 3RT1025 Công tắc tơ nguồn, AC-3 17 A, 7.5 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1024 -3RT2024

Báo giá Contactor Siemens 3RT1024 3RT2024 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1024 3RT2024 3RT1024 Công tắc tơ nguồn, AC-3 12 A, 5.5 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1023 -3RT2023

Báo giá Contactor Siemens 3RT1023 3RT2023 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1023 3RT2023 3RT1023 Công tắc tơ nguồn, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1017 -3RT2017

Báo giá Contactor Siemens 3RT1017 3RT2017 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1017 3RT2017 3RT1017 Công tắc tơ nguồn, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …

Contactor Siemens Sirius 3RT1016 -3RT2016

Báo giá Contactor Siemens 3RT1016 3RT2016 thuộc nhóm sản phẩm Sirius! Liên hệ ngay chúng tôi để được báo giá sớm nhất! Contactor Siemens 3RT1016 3RT2016 3RT1016 Công tắc tơ nguồn, AC-3 9 A, 4 kW / 400 V Option: Cuộn hút điều khiển AC hoặc DC với điện áp 24V, 48V, 110V, 220V… Tiếp điểm …
error: Content is protected !!