Gói phần mềm SIMATIC PLCSIM Advanced TIA Portal

Gói phần mềm SIMATIC PLCSIM Advanced TIA Portal cho phép mô phỏng toàn diện các chức năng trong quá trình cấu hình và kỹ thuật với STEP 7 (TIA Portal) mà không cần kết nối vật lý với phần cứng S7-1500 / ET 200SP. Nó hỗ trợ tạo bộ điều khiển ảo mô phỏng bộ điều khiển S7-1500 và ET 200SP để kiểm tra chức năng của chúng. Các quy trình kiểm tra thực tế của tùy chọn STEP 7 TIA Portal cho phép phát hiện lỗi sớm cũng như xác nhận nhanh các chức năng, cũng có thể đào tạo nhân viên vận hành khi bạn có thể kết nối thiết bị HMI hoặc mô phỏng HMI với bộ điều khiển ảo.

Tính năng chính

  • Khởi động nhanh S7-PLCSIM ở chế độ nhỏ gọn
  • Các thiết bị có thể được trao đổi trong dự án mô phỏng
  • Bản ghi các dấu vết CPU có thể được nhập dưới dạng chuỗi.
  • Trình tự có thể được bắt đầu tự động dựa trên một điều kiện kích hoạt
  • Các thiết bị IO phân tán có thể được mô phỏng trong chế độ xem thiết bị
  • Mô phỏng và xác nhận các chức năng của bộ điều khiển S7-1500 / ET 200SP bao gồm: Máy chủ web, UPC, trạng thái, chuyển động, mô phỏng thẻ nhớ, chẩn đoán quá trình, truyền thông S7…

License SIMATIC PLCSIM Advanced TIA Portal

License SIMATIC PLCSIM Advanced TIA Portal

License SIMATIC PLCSIM Advanced TIA Portal

License: Simatic Step 7 Basic (Tia Portal)

License: Simatic Step 7 Professional (Tia Portal)

Chuyên mục tham khảo: Phần mềm PLC Siemens

Chuyên mục tham khảo: Tài liệu PLC Siemens

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi cần tư vấn về thiết bị dịch vụ … vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Nguồn: Siemens

Sẻ chia cùng cộng đồng!

Leave a Reply

error: Content is protected !!