Gói phần mềm SIMATIC WinCC Runtime Professional Siemens

SIMATIC WinCC Runtime Professional TIA Portal, Siemens cung cấp một hệ thống SCADA được tích hợp hoàn hảo trong TIA. Một hệ thống giám sát, kiểm soát, điều hành dựa trên PC để trực quan hóa các quy trình, quy trình sản xuất, máy móc và nhà máy trong tất cả các lĩnh vực – từ trạm đơn người dùng đơn giản đến hệ thống đa người dùng phân tán …

Yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu hệ thống phần cứng khác nhau tùy thuộc vào loại cài đặt WinCC và hệ điều hành được sử dụng.

Hệ điều hành được hỗ trợ

Siemens khuyến nghị các hệ điều hành 64 bit:

  • Windows 7 (64-bit): Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Enterprise SP1, Windows 7 Ultimate SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 (64 Bit) chỉ với SIMATIC IPC
  • Windows 10 (64-bit): Windows 10 Professional – phiên bản 1703 (OS Build 15063), Windows 10 Enterprise – phiên bản 1703 (OS Build 15063), Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (OS Build 14393)
  • Windows Server (64-bit): Windows Server 2012 R2 x64 StdE (cài đặt đầy đủ), Windows Server Standard 2016 (cài đặt đầy đủ)

Bạn có thể sử dụng Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate SP1 (32 Bit) cho các máy khách WinCC.

Yêu cầu phần cứng

  • Phần cứng được đề xuất cho các hệ thống / khách hàng người dùng đơn: Windows 7 Professional SP1 : Intel® Core ™ i3 3.5 GHz , RAM: 8 GB
  • Phần cứng được đề xuất cho hệ thống nhiều người dùng Máy chủ / Máy chủ web: Bộ xử lý: Intel® Core ™ i5 2.4 GHz, RAM: 8 GB
  • Phần cứng được đề xuất cho khách hàng Web: Bộ xử lý: Intel® DualCore ™, RAM: 4 GB

Bản quyền SIMATIC WinCC Runtime Professional-TIA Portal

SIMATIC WinCC Runtime Professional TIA Portal

License SIMATIC WinCC Runtime Professional TIA Portal

License: SIMATIC WinCC (TIA Portal)

License: SIMATIC WinCC Runtime Advanced (TIA Portal)

Chuyên mục tham khảo: Phần mềm Siemens khác

Chuyên mục tham khảo: Tài liệu PLC Siemens

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi cần tư vấn về thiết bị dịch vụ … vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Sẻ chia cùng cộng đồng!

Leave a Reply

error: Content is protected !!